Városlista
2024. július 21, vasárnap - Dániel

Impresszum

 

A portál üzemeltetője: 

Infovárosok Kft.

9400, Sopron, Deák Tér 66-68

 

Hirdetés:
sales@infosopron.hu

Cégregiszter: 
sales@infosopron.hu

Fotótörlés, egyéb információk:
info@infosopron.hu

A szerkesztőség minden beérkezett és ingyenes megjelenítésre alkalmas program információt saját szerkesztési elveinek megfelelő módon, és oldalon helyez el a Portálon. A programok elmaradásáért, műsorváltozásáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget.

A Portálon megjelenő hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. A hirdetések közlését a Gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény alapján megtagadhatjuk, illetve minden külön értesítés nélkül törölhetjük.

Az elhelyezett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét.

A Portálra a felhasználók által feltöltött apróhirdetésekért szerkesztőségünk semmilyen felelősséget nem vállal. Azokat a hirdetéseket, amelyek közzétételét tiltja a Gazdasági reklámtevékenységet szabályozó törvény minden értesítés nélkül töröljük a Portálról. Ha észrevétele van ezzel kapcsolatban azt jelezze az info@infosopron.hu címen.

Tilos Portálunk bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

A weboldalon elhelyezett szövegek egy részének megjelenítéséhez az Acrobat Reader 5.0 (vagy frissebb verzió) program szükséges!

Hozzászólás, komment

"A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével." /1986. évi II. tv. a sajtóról, 3 § (1)/

www.infoSopron.hu semmilyen felelősséget nem vállal a felhasználók által létrehozott tartalomért. A hozzászólások használatának feltétele a, regisztráció és a moderálás (törlés) tudomásul vétele.
www.infoSopron.hu fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbség jogok), illetve az öncélúan durva, trágár, ízléstelen, alpári hangnemben fogalmazott hozzászólásokat törli, ha tudomására jutnak.
Ha véleménye szerint a fenti ismérveket kimerítő hozzászólást lát valamelyik topikban, kérjük jelezze a(z) az info@infosopron.hu e-mail címen. Szándékaink ellenére is kimaradhat egy-egy hozzászólás vagy topik az ellenőrzésből, ám az olvasók segítségével jobban megőrizhetjük a Portál tisztaságát.
www.infoSopron.hu fenntartja magának a jogot a moderálásra, azaz törlésre abban az esetben is, ha valaki tartalmilag nem törvénysértő módon ugyan, ám zavarja a normális működést. Például egy-egy hozzászólást szándékosan sokszor küld el, vagy semmitmondó hozzászólásokkal bombázza a topikot.
A hozzászólások tartalmáért felelősséget nem vállalunk, az ott megfogalmazottakkal nem minden esetben értünk egyet. Oldalunk nem tagja a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének, ám kódexük irányelveit elfogadja és a fórumoldalakon ezek betartására törekszik.

Tartalomszolgáltatási Kódex

Az infoSopron a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási és Etikai Kódexét magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A honlappal kapcsolatos észrevételek

A weboldal tartalmával kapcsolatos észrevételeit a(z) info@infosopron.hu címre küldje.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalunkat! 

 

________________________________________________________

Hirdetés feltételei/Hirdetési szerződés

Szolgáltató:
 

Megrendelő: hirdető partner, Cégregiszter partner, stb.

A Hirdetési szerződés a Megrendelő nyomtatvány aláírásával, vagy a megrendelő partner e-mailben elküldött, hivatalos megrendelésével (cégnév, cím, adószám, számlázási cím) jön létre.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató adatbázis tevékenységet és on-line kiadást, valamint hirdetést is folytató gazdasági társaság, mely tevékenység keretében saját weblapot működtet, különböző internetes szolgáltatásokat nyújt, és az általa üzemeltetett weblapon on-line hirdetést végez, melynek keretében a Megrendelő által megjelölt adatokat hirdetés formájában elhelyezi az általa működtetett weblapon, és az ehhez szükséges tárhelyet is biztosítja a www.inforabakoz.hu weboldalon.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a Megrendelő részére hirdetésszolgáltatást nyújt az általa működtetett weboldalon.

Ennek keretében a Megrendelő által a Megrendelő-n megjelölt és megrendelt adatokat tartalmazó hirdetést a Szolgáltató a weboldalon elhelyezi.

A Cégregiszterben az alap adatok elhelyezését a Szolgáltató, módosításait a Megrendelő végzi/ végezheti. Amennyiben a módosításokat, karbantartásokat a szolgáltató végzi, úgy jogosult a szolgáltató technikai díjat felszámolni a Megrendelő részére. (Mindenkori árlista alapján.)

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő-n részletezett szolgáltatások díját a kiállított számla alapján, 8 napon belül átutalással vagy készpénzben kifizeti a Szolgáltató részére. Amennyiben a megrendelés ellenértéke a lejárat napjáig nem érkezik meg a Szolgáltatóhoz, úgy a Szolgáltató a megrendelt szolgáltatást felfüggeszti az összeg beérkezéséig. A felfüggesztés időtartama nem számít bele a megrendelt szolgáltatás időtartamába.
Cégregiszter megrendelése esetén a Megrendelő a díj megfizetése után jogosultságot kap a saját Cégregiszter oldalának szerkesztéséhez.

A Megrendelő engedélyezi a Szolgáltatónak, hogy a Szolgáltatót, illetve az általa üzemeletetett weboldal ismertető és/vagy népszerűsítő kiadványokat, szórólapokat, öntapadós matricákat a Megrendelő üzletében elhelyezze, lehetőleg az erre rendszeresített helyen, és az üzlet bejáratánál, illetve kiszolgálópultjain is. Amennyiben a Megrendelő ezt nem engedélyezi, úgy erről a Szolgáltatót e-mail-ben értesíti a hirdetes@infosopron hu címen.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon elhelyezett szolgáltatás kapcsán, a Megrendelő adataival, a hirdetések tartalmával kapcsolatban sem garanciális, sem szavatossági, illetve semmilyen felelősséget nem vállal harmadik személy(ek) által esetlegesen előterjesztett garanciális-, szavatossági-, illetve kárigény(ek) esetén.

A Szolgáltató kijelenti, hogy weboldalain csak a Gazdasági reklámtörvénynek megfelelő hirdetéseket helyez el. (1997. évi LVIII tv.) A törvény által tiltott hirdetések megjelentetésétől a Szolgáltató elzárkózik.
Szolgáltató kijelenti, hogy az érvényben lévő Médiatörvény szabályai szerint közöl le hirdetéseket, tesz közzé Cégregiszter adatokat. Azon Cégregiszterek tartalmáért, melyet nem a Szolgáltató tart karban a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a jogszabályok által tiltott tartalom kerül fel a Megrendelő Cégregiszteres oldalára, s erről a Szolgáltató tudomást szerez, úgy a Szolgáltató külön értesítés nélkül törli a Cégregiszteres adatbázist, és felfüggeszti a Megrendelő hozzáférési jogát.
A Megrendelő az általa szerkesztett tartalomért kizárólagos felelősséggel tartozik.

A hirdetés szövegét a Megrendelő állítja össze, annak tartalmáért kizárólagosan felel. A szöveget, valamint a hirdetéshez tartozó grafikai és képi anyag eredetijét megfelelő minőségben a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére e-mailen, CD-n, vagy jó minőségű papíron, nyomtatott formában, postai úton eljuttatni, vagy a hirdetésszervezőnek átadni.

Az e-mailt a következő címre várjuk: sales@infosopron.hu

Jelen megbízási szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag fogadják el. A nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadók. Vitás ügyek esetében a felek, a Győri Városi Bíróság illetékességét kötik ki.